Thursday, 25 August 2011

ನೆನಪು


ನೆನಪೇ ನೆನಪೇ 
ನೀ  ಕಾಡದಿರು ಮತ್ತೆ 
ನೆನೆಪೆಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ 
ನೆಪವಾದ ನೆನಪಾದೆ 
ನೀ ಕಾಡದಿರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 

ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ ಬರಿ ನೆನಪುಗಳೇ 
ನೆನೆದಾಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಗುವಾ ನೆಪಗಳೇ
ಇಂದಿನದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೆನಪೇ 
ನಾಳೆಯು  ಇನ್ನೊಂದಿನ ನೆನಪೇ, 
ನೀ ಕಾಡದಿರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 

ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ವನದ ಸಿಹಿ ನೆನಪು 
ಯಾವ್ವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ತುಂಟಾಟದ ನೆನಪು 
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಂ ಕುರುಂ ತಿಂಡಿಯ  ನೆನಪು 
ಚಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೊಳ್ತೆಕ್ಕೆಯ ನೆನಪು 
ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ನೆನಪು 
ನೀ ಕಾಡದಿರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ

No comments:

Post a Comment