Thursday, 25 August 2011

ಬೆಳಕಿನಾಟ


 

ಬೆಳಕಿನಾಟಬೆಳಕಿನಾಟ

ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳ ಬಂದ ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೋರಾಟ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ನದ್ದನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಇದ್ದರು ಇರಬಹುದೇನೋ  ಯಾರು ಬಲ್ಲರು??????? ಈ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ???


No comments:

Post a Comment